Jog nyilatkozat

Jog nyilatkozat

 

Webáruházunk oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne nyissa meg oldalainkat!


A www.royalcider.hu-n kínált termékek ismertetőjében, leírásában, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a webáruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

A szolgáltató webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait.

A vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, nyilvánosságáról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2017. évi XLVI. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A szolgáltató jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.
A portál használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.
Kérdéseivel, észrevételeivel személyesen, telefonon, vagy e-mailben is fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz:

- A weboldalt üzemeltető partner

Név: DevelMedia Informatikai Kft.
Adószám:24893626-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-127500
Cím: 6000. Kecskemét Nyíri út 65 5/13

A weboldal a DevelMedia Informatikai Kft. szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági heti mentések készülnek.
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1132 Budapest, Viktor Hugo u. 18-22